Platba a doprava

Úvod Dodanie tovaru Platba a doprava

Pri vypĺňaní objednávky kupujúci volí spôsob dopravy a spôsob platby. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje záväzný súhlas so všetkými údajmi, ktoré v objednávkovom formulári uviedol. Následná zmena spôsobu platby nie je možná.

 

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny

1. Dobierka na SR – 1,50 € 

2. Platba vopred prevodom z bankového účtu – 0,00 € 

Ak sa rozhodnete pre platbu vopred, prosíme, zasielajte peniaze na náš účet:

mBank

IBAN: SK96 8360 5207 0042 0560 7170

Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo objednávky, aby sme si platbu vedeli priradiť.

Platbu vopred na účet realizujte až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu, najneskôr však do 2 pracovných dní, od prijatia tohto e-mailu. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku po uplynutí tejto lehoty.

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre

1. Slovenská pošta – platí pre SR - 1,90 €

 

 

S konečnou cenou objednávky vrátane všetkých poplatkov za dopravu tovaru je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením a odoslaním.

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej vyššie.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať prevzatý tovar a zistenú chybu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu mailovou, alebo telefonickou formou.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom (ktorý to vyžaduje) obsahuje návod na používanie výrobku, záručný list a daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 dní odo dňa doručenia. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 5 EUR. Táto sumu zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky kupujúcemu a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do 10 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

 

Info Dodanie tovaru Kontakt

Telefón: 

+421 (0)903 825 522

Email:

info.supervychytavky@gmail.com

Copyright 2015 - 2018 © supervychytavky.sk