Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým dizajnových potrieb, hračiek, šperkov, drobných usb doplnkov, medzi Slowir s r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

 

1. Základné ustanovenia

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník, zapísaný v živnostenskom registri),
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.),
- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

2. Informácie o predávajúcom

RNDr. Mária Wirthová (ďalej len predávajúci)

Prevádzkovateľom stránky www.supervychytavky.sk je fyzická osoba.

 

RNDr. Mária Wirthová

Eisnerova 38, 841 07  Bratislava

IČO: 22 662 570

DIČ: 1121449560 

FIRMA NIE JE PLATITEĽOM DPH.

 

Fakturačná adresa:

Eisnerova 38

841 07  Bratislava

 

Kontaktná osoba:

Petra Wirthová

Eisnerova 38

841 07  Bratislava

 

Kontaktné údaje pre komunikáciu s obchodom

Petra Wirthová

Eisnerova 38

841 07  Bratislava

E-mail: info.supervychytavky@gmail.com

(na elektronickú poštu odpovedáme maximálne do 1 pracovného dňa )

Telefón: +421 (0)903 825 522 (pracovné dni od 15:00 do 20:00), +421 (0)903 712 051 (pracovné dni od 10:00 do 16:00)

Bankové spojenie: 

 

mBank

IBAN: SK96 8360 5207 0042 0560 7170

 

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky alebo pri potvrdení o prijatí platby. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci k tovaru vždy daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako záručný list.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. K takémuto odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže dôjsť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 10 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

3. Informácie o tovare a cene

Všetky ceny na stránke www.supervychytavky.sk sú zmluvné a konečné a sú uvedené vedľa tovaru a v nákupnom košíku. Podnikateľ nie je platcom DPH.

Akcie/Zľavy

Všetky akcie/zľavy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

E-shop poskytuje hlavné charakteristiky tovaru a služieb, ďalšie údaje podľa povahy výrobku a označenie výrobcu na stránke vedľa tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

 

4. Dodacie podmienky, proces objednania

Dodacia lehota

Čo najrýchlejšie odoslanie tovaru zákazníkovi je pre internetový obchod -supervychytavky.sk prvoradou prioritou. Vieme, že objednaný tovar je túžobne očakávaný a preto sa budeme snažiť odoslať tovar tak rýchlo, ako nám to podmienky umožnia, podľa deklarovaných termínov vedľa tovaru. Dodacia doba uvádzaná na stránkach www.supervychytavky.sk znamená:

  • Tovar na sklade - tovar je k dispozícii na sklade u predávajúceho a kupujúcemu je doručený spravidla do 3 – 5 pracovných dní (SR)
  • Nedostupné – tovar je momentálne u dodávateľa vypredaný a o jeho dostupnosti sa môžete kedykoľvek informovať

Pokiaľ nie sme schopní zabezpečiť odoslanie objednaného tovaru v nami deklarovanom termíne, budeme Vás o tom informovať čo najskôr po obdržaní objednávky telefonicky, alebo e-mailom.

Deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania. Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

 

5. Spôsob dopravy

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty

Tovar zasielame spotrebiteľovi prostredníctvom Slovenskej pošty. Vyberte si spôsob doručenia a platby za tovar, ktorý Vám najviac vyhovuje. Vo všetkých prípadoch Vám garantujeme bezpečný nákup. Ceny sú uvedené za 1 objednávku, bez ohľadu na počet objednaných položiek.

  • Doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR = 1,90 € + 1,50 € dobierka
  • Doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR = 1,90 € + 0.00 € pri platbe vopred na bankový účet prevodom

V prípade doručovania objednaného tovaru dobierkou, Slovenská pošta vydá zásielku adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi len vtedy, ak vopred uhradí dobierkovú sumu stanovenú odosielateľom pri jej podaní.

Lehoty pre doručenie deklarované Slovenskou Poštou:

  • Tovar na území SR posielame poštou - doporučený list
  • Doba dodania zásielky je najneskôr do 2 pracovných dní od vyexpedovania zásielky

Ak Slovenská pošta balíky nedoručí, alebo nie je možné balík doručiť z dôvodu nezastihnutia adresáta, prípadne oprávneného prijímateľa na odovzdávacom mieste, zanechá poštový doručovateľ v domovej listovej schránke písomné oznámenie o uložení balíka na pošte. Zásielky, ktorých uloženie na pošte oznámil poštový doručovateľ adresátovi zanechaním písomného oznámenia v domovej listovej schránke, si môže adresát alebo oprávnený prijímateľ prevziať na pošte počas plynutia odbernej lehoty, ktorá je 18 kalendárnych dní.

 

Prevzatie zásielky

Spotrebiteľ je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodená. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, tovar nepreberajte. V prípade prevzatia tovaru a následného zistenia poškodenia výrobku spíšte reklamáciu a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte dodávateľa. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť. Nový tovar Vám zašleme spravidla do 5.dní, pokiaľ je na sklade.
Ak zásielka nebola pri preberaní poškodená, a napriek tomu je po rozbalení tovar poškodený (vnútorné deformácie, pukliny, spôsobené nadmerným otrasom), ohláste to ihneď (najneskôr nasledujúci pracovný deň) dodávateľovi! Neskôr nebude na reklamáciu braný ohľad.
Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú chybu), kontaktujte prosím priamo nás e-mailom alebo telefonicky +421(0)903 825 522.

 

6. Platba za tovar

Za nákup v obchode www.supervychytavky.sk môžete zaplatiť niekoľkými spôsobmi. Pri platbe na dobierku zaplatíte pri prevzatí tovaru priamo prepravcovi. Pri platbe vopred (na účet) tovar od prepravcu iba prevezmete, bez platenia.

Prehľad možností platby v našom internetovom obchode:

Dobierka

Dobierkou zasielame tovar, ktorý máme na sklade.
Zasielanie tovaru dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR.

Dobierka je najpoužívanejší spôsob platby. Tovar Vám pošleme a zaplatíte ho až pri doručení.

Bankovým prevodom na účet

Tovar Vám pošleme po pripísaní platby na náš účet. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol vyplniť číslo Vašej objednávky.

E-shop neúčtuje žiadne ďalšie poplatky spojené s realizáciou objednávky (napr: balné a manipulačné poplatky).

 

7. Ďalšie obchodné a zmluvné podmienky

Prevzatie daňového dokladu a záručného listu kupujúcim

Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list v prípade potreby reklamácie. Preto je potrebné, aby ste si daňový doklad o kúpe tovaru uschovali minimálne na 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Stornovanie objednávky kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu kedykoľvek pred vyexpedovaním tovaru buď zaslaním e-mailu, alebo telefonicky bez akéhokoľvek postihu. V prípade, že kupujúci tovar zaplatil vopred, predávajúci mu celkovú čiastku vráti bezhotovostným prevodom na ním určený účet max. do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Postup dodávateľa v prípade, keď zistí, že nie je schopný dodať tovar a realizovať objednávku v plnej miere

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru a ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.

 

8. Uskutočnenie objednávky

Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky prezrieť si zoznam tovaru (s uvedením jeho ceny), ktorý má vybraný v „nákupnom košíku”. Na tomto mieste, alebo v ďalšom kroku procesu zostavovania objednávky, je tiež oboznámený so spôsobom dodania a platby s možnosťou tieto si vybrať a meniť. Ďalej je oboznámený s poplatkami za dodanie, prípadne ďalšími účtovanými poplatkami za nákup.

Kupujúci pred okamihom schválenia/odoslania/potvrdenia objednávky je oboznámený s celkovou cenou objednávky, teda tovaru vrátane všetkých ďalších poplatkov. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.supervychytavky.sk sú konečné. 

Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí jej príjem kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. 

Kupujúci obdrží v rámci potvrdzovacieho e-mailu nasledujúce obchodné údaje:

1. identifikácia predávajúceho a kupujúceho

3. názov tovaru, objednané množstvo tovaru, celkovú cenu tovaru

4. spôsob platby a dopravy

5. cena dopravy

6. celková cena objednávky

Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť na základe dohody zmluvných strán.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Kupujúci môže písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z databázy spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru a dopravy uvedenej v potvrdení objednávky, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto podmienok kompetentným orgánom Slovenskej republiky ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnu zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 21.03.2016

 

Info Dodanie tovaru Kontakt

Telefón: 

+421 (0)903 825 522

Email:

info.supervychytavky@gmail.com

Copyright 2015 - 2018 © supervychytavky.sk